Công ty TNHH TM-DV & XD Hợp Lực 3L                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

               số :03/gđct/tdlđ                                          Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

 

                                  THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG

 

 

Do nhu cầu đảm bảo tiến độ các công trình và lưc lượng cán bộ nòng cốt lâu dài của công ty nên công ty đang có nhu cầu tuyển dụng các chức danh sau:

  1. KS. Xây dựng DD&CN, KS.Cầu đường, KS Cơ Khí, CN.QTKD . Số lượng 20 người
  2. Yêu cầu tốt nghiệp ĐH hệ CQ các trường kỹ thuật
  3. Vị trí cần tuyển GĐ chi nhánh,chỉ huy trưởng công trường,Phòng KT
  4. Mức lương từ 4-8 triệu(VNĐ)/tháng
  5. Hồ sơ (theo mẫu) nộp về phòng HC-NS công ty.hoặc liên hệ Mr. Dũng PGĐ NS 0942008234
  6. Thời hạn đến hết ngày 10/02/2010, phỏng vấn vào 8h00 ngày 11/02/2010 tại văn phòng công ty
  7. Quyền lợi: được làm việc trong môi trường năng động và cơ hội thăng tiến cao,được đào tạo lại ở cá trường ĐH danh tiếng của Nhật Bản,Hàn quốc.
                                                    Vinh,29 tháng 12 năm 2009

                                                                T/M công ty

 

 

                                                        PGĐ.Nguyễn Xuân Dũng


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Công ty TNHH TM-DV & XD Hợp Lực 3L                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

               số :04/GĐCT/BNCB                                                 
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc


                                   QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
                                             (về việc bổ nhiệm cán bộ)

     - Căn cứ vào luật DN của Quốc Hội nước CNXH Việt Nam năm 2006.
     - Căn cứ vào điều lệ của Công ty TNHH Cơ điện & xây dựng Hợp Lực
     - Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của giám đốc công ty
     - Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của công ty
                
Nay Giám Đốc công ty quyết định:Điều 1: - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt , sinh năm 1985 tại Anh Sơn-Nghệ An. 
                Là KS.Xây dựng công trình thủy. Giữ chức vụ Trưởng phòng Xây Dựng Cơ Bản.
             - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1986 tại Quỳ Châu-Nghệ An.
                Là KS.Hệ Thống Điện . Giữ chức vụ Phó trưởng phòng XDCB

Điều 2: - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1985 tại Anh Sơn-Nghệ An.
                Là KS.Máy Thủy lực. Giữ chức vụ Trưởng Phòng Thiết BVật Tư.
             - Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Anh, sinh năm 1986 tại ANh Sơn-Nghệ An.
                Là CN.Cơ Khí làm Phó trưởng phòng TB-VT.

Điều 3: - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lê, sinh năm 1985 tại TP.Thái Bình-Thái Bình.
                Là CN.Tài Chính Kế Toán. Giữu Chức vụ Trưởng Phòng Tài Chính-Kế Toán.

Điều 4: Các ông bà có tên trên có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.
Ông Trưởng Phòng HC-NS có trách nhiệm tạo điều kiện cơ sở vật chất, phòng làm việc và các chế độ khác cho các ông bà có tên trên theo đúng quy định của công ty.

Nơi nhận:                                                                                        Vinh,17 tháng 01 năm 2010
-HĐQT,BGĐ.                                                                                                                      
 Giám Đốc
-UBND Tỉnh và các ban nghành.                                                                                           (đã ký)                               
-Các đối tác và khách hàng.
-Các ông bà có tên trên.
-Lưu VP.
                                                                                Nguyễn Xuân Hảo